Интерактивно изкуство (Interactive art) наричаме такова в което зрителят влияе на произведението,

независимо дали само с присъствието си, действията си или като стане част от него.