ИНТЕРАКТИВНО ГЕНЕРАТИВНИ ФОРМАЦИИ
Светослав Косев, Атанас Марков
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕН ОРГАНИЗЪМ
Светослав Косев, Атанас Марков
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА КНИГАТА
Светослав Косев, Симеон Желев
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЪОБРАЖАЕМА РЕАЛНОСТ
Светослав Косев, Атанас Марков
БОЖЕСТВЕНА КОМЕДИЯ
Светослав Косев, Симеон Желев, Атанас Марков