Интерактивно изкуство (Interactive art) е такова в което зрителят влияе на произведението,

независимо дали само с присъствието си, действията си или като стане част от него.

ИНТЕРАКТИВНО ГЕНЕРАТИВНИ ФОРМАЦИИ
Светослав Косев, Атанас Марков
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕН ОРГАНИЗЪМ
Светослав Косев, Атанас Марков
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА КНИГАТА
Светослав Косев, Симеон Желев
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЪОБРАЖАЕМА РЕАЛНОСТ
Светослав Косев, Атанас Марков
БОЖЕСТВЕНА КОМЕДИЯ
Светослав Косев, Симеон Желев, Атанас Марков

Co-Interaction е Арт група, чиято дейност е насочена към създаването на проекти, които включват използването на високо технологични средства.

Членове: Светослав Косев, Атанас Марков, Симеон Желев.

КОНСУЛСКИЯТ КОРЕСПОНДЕНТ НА ИТАЛИЯ ВЪВ ВАРНА

в сътрудничество с

ПОСОЛСТВОТО НА ИТАЛИЯ И ИТАЛИАНСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ - СОФИЯ

под патронажа на МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ

осъществяват

 

ОПЕРАТА – МУЗИКАЛНАТА ЖИВОПИС

 

С ИДЕЯТА
да представят открити и неоткрити пресечни точки на операта с останалите жанрове на изкуството.


Цикъла „Операта – музикалната живопис“, съдържащ поредица от многожанрови събития, провеждащи се в България и Италия. Творбите от изложбата "Светът на Операта в картини" се експонират в следните художествени пространства: ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик, Арт Галерия Ларго - Варна, залите на оперните театри във Варна и Сулмона (Италия), Античния Дворец Роспилиози – Рим, Музей „Борис Христов“ – София. Изложбите се откриват с концерти на солистите и оркестъра на Държавна Опера Варна с гост-солисти от Италия, като визуалните впечатления от творбите се дообогатяват с музикалните възприятия от съпътстващата ги оперна гала. Връчването на Международните награди Aquila D'Oro International, тази година е под мотото „Културата – Фениксът на цивилизацията“, като институционална признателност, насочена към дейци на класическите изкуства с международен и непреходен принос.

 

Il ciclo "L'Opera – La Pittura Musicale", consistente in una serie di eventi multi-genere che si svolgono in Bulgaria e in Italia. Le opere della mostra "Il Mondo dell'Opera in Dipinti" sono esposte nei seguenti spazi d'arte: CC "Il Palazzo" Balcik, Galleria D'Arte Largo - Varna, le sale dei teatri d'opera di Varna e Sulmona (Italia), l'Antico Palazzo Rospigliosi - Roma, Museo "Boris Christov" - Sofia. Le mostre si aprono con i concerti dei solisti e dell'orchestra dell'Opera di Stato di Varna con solisti ospiti dall'Italia e la sensazione visiva va ulteriormente arricchita dalle percezioni musicali del galà dell'Opera. L'assegnazione dei Premi Internazionali Aquila D'Oro quest'anno è all'insegna del motto "La Cultura – La Fenice della Civiltà" come onorificenza istituzionale e si rivolge ad artisti classici con un contributo significante internazionale.

 

Светослав Косев - Пръстенът на нибелунга

 

 

Светослав Косев - Летящият холандец

 

 

Светослав Косев - Кармина Бурана

 

 

Светослав Косев -

 

 

Kosev_small_05.jpg

Светослав Косев -

 

 

 

Арт Галерия Ларго

 

 

Асоциация Конфиниум ОНЛУС

 


 

Музей “Борис Христов”

 

 

Opera_Varna_-_Il_Brindisi_-_La_Traviata_2022PANEL.jpg


Държавна Опера - Варна

 

 

Dvoreza_Logo_PANEL.png

ДКИ КЦ “Двореца” Балчик


 

 

logo_global.jpg


Античен Дворец Роспилиози Рим

 

 

MARIA-CANIGLIA.jpg

Театър „Мария Канилия“ – Сулмона, Италия

 

 

 

 

Centro_ANTINOO_Logo_OR_Bc900.png

Antinoo International Art Center - Rome

 

 

 

 

 

 

 

 

Theater curtains BRL OPERA3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theater curtains BROPERATA3