Интерактивно изкуство (Interactive art) е такова в което зрителят влияе на произведението,

независимо дали само с присъствието си, действията си или като стане част от него.

Co-Interaction е Арт група, чиято дейност е насочена към създаването на проекти, които включват използването на високо технологични средства.

Членове: Светослав Косев, Атанас Марков, Симеон Желев.

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА КНИГАТА

Светослав Косев, Симеон Желев

 

Изложбата е съставена от серия творби, базирани на литературни произведения, като по голямата част са по „Божествена Комедия“ на Данте Алигери и в частност „АД“.

Първоначалната идея се зароди, когато реших да подаря графичен отпечатък с размер 100 х 70 см. на художника Петър Лазаров – бих казал близък мой приятел. Тогава той ми каза, че няма къде да съхранява творба с такъв размер и ми предложи да направим книга със специфична разгъвка и разрязване от него. В последствие реших да доразвия тази идея и да съчетая две напълно противоположни на пръв поглед изразни средства. Едното от тях е базирано на класическата графична техника „литография“, а другото на съвременната триизмерна графика. Симпатиите ми към литографията се базират на завършеното ми образование със специалност графика. Триизмерната графика е нещо, с което се занимавам от дипломирането си в университета.  Тя  представлявала интерес за мен още от възникването си. По този начин се зароди идеята за вплитане на няколко изразни средства в един общ проект, обединен от литературата.

За основа на творбите са използвани, моделирани в софтуер за триизмерна графика обекти и персонажи. Те на свой ред са интерпретирани по различен начин в произведения от различен тип като:

  • графичен отпечатък, създаден по класическата технология литография;
  • ръчно изработена книга;
  • триизмерно принтиран скулптиран персонаж;
  • дигитален печат и т.н.

В графичните отпечатъци са вплетени стихове от литературните произведения, които те илюстрират.

В изложбата са представени и калиграфските образци, които са част от литографските отпечатъци, както и такива, които не са използвани в композициите.

Ръчно изработените книги, изработени от Симеон, които включват разрязани по специфичен начин литографски отпечатъци, предоставят още една допълнителна възможност за експониране. Специално изработените кутии за съответната творба, обогатяват допълнително идеята. Те съответно са обобщаващия и финален щрих към първоначалния замисъл на този проект в чиято основа е книгата. Той представя в изложбата още произведения, свързани с темата на този проект.

Тъй като моделите, които са включени в двуизмерните графични отпечатъци всъщност са триизмерно моделирани обекти, това позволява третирането им и по чисто електронен способ. Поради тази причина драконът от песен 34 е представен и във виртуална сцена, което дава възможност за добиване на различно въздействие.

По този начин едно и също произведение е представено по няколко коренно различни начина.  Това позволява на наблюдателя да получи различно впечатление за един и същи обект в различна визуална форма.

 

Светослав Косев