Интерактивно изкуство (Interactive art) е такова в което зрителят влияе на произведението,

независимо дали само с присъствието си, действията си или като стане част от него.

Co-Interaction е Арт група, чиято дейност е насочена към създаването на проекти, които включват използването на високо технологични средства.

Членове: Светослав Косев, Атанас Марков, Симеон Желев.

„Светът има нужда от младите“

изложба – дигитални рисунки с добавена реалност

Събитието ще се реализира от екип: Нели Вълчева – проект мениджър, Светослав Косев – автор на добавената реалност, Светослав Косев и Симеон Желев – автори на дигиталните творби, Атанас Марков – автор на приложението за добавена реалност. Темата на изложбата е свързана с проблемите при професионалната реализация на съвременните млади хора. В последните десетилетия не само в България, но и в европейските страни се забелязва тенденция на обезверяване на младите хора в тяхното бъдеще, във възможностите им за намиране на работа и професионална реализация при завършване на тяхното образование. Все повече психолози, социолози, социални работници, специалисти в сферата на HR и трудовата заетост коментират инертността, незаинтересоваността на младежите от тяхното собствено бъдеще, често нереалистичните им очаквания от техния старт в живота. В България от години има недостиг на млади хора на пазара на труда. В същия момент процентът на безработица при тях е най-висок в сравнение с другите възрастови групи. Те не желаят да започнат работа веднага след завършването си, защото нямат увереност в себе си, работодателите нямат увереност в тях, имат нереалистично високи стартови очаквания, а в същото време не могат да намерят място, където те да бъдат изпълнени. Това създава у тях усещането, че не са нужни на обществото, че те са непригодни, защото така е устроен светът, че светът не е гостоприемно място за младите хора. Това безверие и скептицизъм води до инертност, безнадеждност и създаване на маргинализирана прослойка млади хора без перспектива. Дискусиите по тази тема в обществото са спорадични, вечно измествани от някой друг, по-важен и спешен проблем – война, пандемия и др. В областта на визуалните изкуства също смятаме, че темата не е достатъчно засягана, отразявана чрез създаване на творчески продукти – изложби или други проекти. А всъщност бъдещето на държавата/нацията/обществото е тясно свързано и изцяло зависимо именно от успешното приобщаване на младите хора към общественото развитие. На тази тема ще бъдат създадени серията от рисунки на Светослав Косев и Симеон Желев и добавената реалност към тях на Светослав Косев. Очакваме да бъде създаден творчески продукт, предизвикващ размисъл, дискусии и привличащ вниманието на младите хора, но и на обществото като цяло. Имаме увереността, че проектът ще бъде успешно реализиран, тъй като това няма да е първата съвместена инициатива на участниците. През 2021 година по предложение на Нели Вълчева търновския художник Светослав Косев доразви започната от него серия литографии на тема „Божествена комедия“ на Данте. Към серията литографии бяха създадени добавена реалност (Косев/Атанас Марков) и специална калиграфия (Симеон Желев) за текстовете, включени в творбите. Проектът завърши с изложба в галерия Ларго под патронажа на Почетния консул на Република Италия във Варна. Изключителното медийно покритие на проекта, осигурено от екипа на галерия Ларго, доведе до такава видимост на проекта, че авторите получиха покани и впоследствие го представиха в много нови локации – ГХГ Добрич, НУИ „Добри Христов“- Варна, НГПИД „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък, ХГ „Христо Градечлиев“ – Каварна, СУ „Димитър Благоев“ – Свищов, БКИ – Варшава, Полша. По същия начин планираме да се развие и настоящият проект „Светът има нужда от младите“. Ще бъдат създадени и принтирани на винил дигитални рисунки с добавена реалност, които ще бъдат представени в галерия „Ларго“, в градска среда във Варна и във Велико Търново, в няколко училища по изкуствата, с които традиционно галерия „Ларго“ има добро партньорство в годините. Изложбата ще бъде показана и в други локации, които ще бъдат договорени допълнително. Индикатори за отчитане на очакваните резултати ще бъдат броя локации, в които ще бъде представен проекта, броя посетители на изложбите, срещите-разговор на младите хора – ученици, студенти, с творческия екип на проекта, които ще бъдат инициирани, медийния отзвук и броя публикации във връзка с реализацията на събитието. Екипът на галерия „Ларго“ има дългогодишна практика в представянето на пътуващи изложби, показвайки изложбите на Международен Екслибрис Конкурс Варна с голям успех от 2015-та година досега в 12 различни места. Очакваме произведените ефекти и въздействия върху средата да са свързани с провокиране на обществена дискусия по темата за реализацията и професионалното бъдеще на младите хора в България, затова доколко българското общество фокусира и идентифицира успешно проблемите на младите хора и доколко има желанието да търси решение на тези проблеми. Темата е безкрайна и не смятаме, че реализацията на проекта ще доведе до тяхното решаване. Целта му е по-скоро заостряне на фокуса на общественото внимание върху проблема, напомняне за него, представянето му по един различен, нетрадиционен начин – през призмата на твореца.

Светът има нужда от младите