Интерактивно изкуство (Interactive art) е такова в което зрителят влияе на произведението,

независимо дали само с присъствието си, действията си или като стане част от него.

ИНТЕРАКТИВНО ГЕНЕРАТИВНИ ФОРМАЦИИ
Светослав Косев, Атанас Марков
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕН ОРГАНИЗЪМ
Светослав Косев, Атанас Марков
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА КНИГАТА
Светослав Косев, Симеон Желев
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЪОБРАЖАЕМА РЕАЛНОСТ
Светослав Косев, Атанас Марков
БОЖЕСТВЕНА КОМЕДИЯ
Светослав Косев, Симеон Желев, Атанас Марков

Co-Interaction е Арт група, чиято дейност е насочена към създаването на проекти, които включват използването на високо технологични средства.

Членове: Светослав Косев, Атанас Марков, Симеон Желев.

Соларен футуризъм - галерия

СМЕСЕНА ТЕХНИКА ВЪРХУ ПЛАТНО С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

Светослав Косев – дигитална рисунка и живопис, Атанас Марков – приложение за добавена реалност

 

„Соларен футуризъм“ е проект, вдъхновен от технологиите и тяхното влияние върху евентуалното бъдещо развитие на човешката цивилизация. В проекта са включени 12 произведения, създадени от Светослав Косев чрез смесена техника върху платно. Първоначалните изображения, които са принтирани върху платното са изградени чрез дигитална рисунка, съчетана с триизмерно генерирани обекти. Върху принтираните дигитални изображения е практикувано рисуване с акрилни бои и живописна техника. Към всяко едно от изображенията е създадена добавена или обогатена реалност (AR). За да бъде наблюдавана добавената реалност към творбите от серията „Соларен футуризъм“, е необходимо да бъде изтеглено и инсталирано, създаденото от Атанас Марков приложение SolarisAR, налично в App Store за операционна система iOS и SolAR в Google Play за операционна система Android. В добавената реалност за по-голямата част от изображенията са използвани триизмерните обекти, включени като статични образи в живописните творби. Тези обекти всъщност са препратка към научна разработка, известна като „Сферата на Дайсън“, която също е в основата на създаването на поредицата. Описана на кратко, тази разработка се отнася до изграждането на мегаструктура около звезда, с цел извличането на нейната енергия в полза на цивилизацията, достигнала до нивото, което ѝ осигурява способността да сътвори нещо подобно. Тези триизмерни обекти се явяват като обединяващ композиционен елемент във всички 12 творби от серията. Броят на творбите от серията „Соларен футуризъм“ предопредели и „мистичния“ оттенък на изложбата, който отговаря на броя на зодиакалните съзвездия. По тази причина наименованията на произведенията са свързани с най-ярките в тях звезди, обгърнати от сфери на Дайсън. Към останалата част от платната в добавената реалност са интегрирани кратки анимации, създадени с помощта на AI. Триизмерните обекти в творбите са позиционирани около композиционния център по начин, който подсказва разположението на елементите от мегаструктурата на Дайсън, улавящи енергията от звездите. Такава е и функцията им в добавената реалност, но вече проявена динамично, чрез анимация и триизмерност. По този начин чрез усъвършенстването на технологиите, човечеството ще достигне нов еволюционен етап от развитието си. Музикалният съпровод към произведенията е дело на Георги Млячков и е създаден специално за него.